1, آذر ,1393

مراحل تولید سری دوم مجموعه سرزمین نقره ای به پایان رسید

سرزمین نقره ایی عنوان مجموعه ایی برای کودکان است که به صورت متمرکز از سال 92 اغاز شده و تا کنون 130 دقیقه انیمیشن سه بعدی […]