2, آذر ,1393

چگونه از کاهش نرخ تبدیل (ضریب مشاهده نسبت به بازده) صفحات وب سایت جلوگیری کنیم

نرخ تبدیل یا همان Conversion Rate در بازاریابی اینترنتی به مفهوم درصدی از بازدیدکنندگان وب سایت است که واقعا خرید (یا هدف دیگری که در آن […]