4, آذر ,1393
شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی کاربران را غمگین تر کرده است

یکی از بزرگ‌ترین و جنجال برانگیزترین پرسش‌ها در استفاده از شبکه های اجتماعی این سؤال است که آیا واقعاً آنها کاربرانشان را غمگین می‌کنند یا نه. […]