طراحی سایت راهکار داده
طراحی و پیاده سازی سایت راهکار داده
22, دی ,1392
طراحی سایت شخصی مهدی ارگانی

طراحی سایت شخصی مهدی ارگانی

  • تکلیفطراحی و پیاده سازی سایت شخصی

طراحی و پیاده سازی سایت شخصی دکتر مهدی ارگانی در زمستان 92 . سایت ایشان بعد از دوسال فعالیت به تصمیم خود ایشان و تغییر در اهدافشان جمع آوری شد. شما میتوانید تصویر کامل سایت ایشان را در ادامه ملاحظه نمایید.

تکنولوژی مورد استفاده:  PHP, HTML, CSS3, Apache 2 Web Server

آدرس سایت راهکار داده : mahdiargani.ir

تصویر کامل سایت :